HuMEDA Web alapú orvos-informatikai döntéstámogató rendszer


A project során a mai magyar sürgősségi ellátási metodikák alapján kutatott és fejlesztett Web-es technológiai alapokon egy nagy megbízhatóságú és hatékony adatfeldolgozású egészségügyi-informatikai adatbázis valósult meg, mely a fejlesztett informatikai rendszer tudásközpontját jelenti különböző modul adatbázisokkal. (sürgősségi medicina, gyógyszer, labor eredmények, stb...).

Az elkészült projekt egy olyan információs rendszert valósít meg, amely heterogén orvosi adat- és szövegbázisokat integrál, majd azokat könnyen és hatékonyan teszi elérhetővé az orvosi döntések támogatása érdekében. A heterogén információ források (gyógyszerkönyv, orvosi tananyagok, vizsgálati módszerek) integrációját egy orvosi fogalomtár alapozza meg, amely képes a különálló tudásbázisok szemantikai összekapcsolására. Az integráció során elkészült adatbázisok és a fogalomtár összekapcsolása, valamint a szöveges (későbbiekben képi, illetve hangi) adatok szemantikai információkkal való kiegészítése

Az így létrejött szemantikus információs rendszer a hagyományos rendszereknél sokkal hatékonyabb információ-elérést tesz lehetővé, valamint képes a különböző információforrások automatikus integrációjára. Az elkészült rendszer másik lényegi tulajdonsága a hatékony és egyszerű információelérés biztosítása. Ennek érdekében egyrészt az informatikai eszközök széles körén (számítógép, notebook, PDA, okos mobiltelefon stb...) könnyen alkalmazható webes technológiát használ a rendszer, másrészt a szemantikai információkra támaszkodó keresési és böngészési technikákkal pontos információ-elérést biztosít.